Termopiana – izolacje natryskowe

Parametry techniczne TermoPiany

Dokument odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna WIT-KOT-2023/0037

Kolor

niebieski

Gęstość pozorna, kg/m3

45 +/- 10

Współczynnik przewodzenia ciepła λ

0,024 W/mK

Nasiąkliwość wody, kg/m2

do 0,5

Przesiąkliwość wodą

niedopuszczalne przesiąkanie

Stabilność wymiarowa

1%

Możliwość określania stopnia fotochemicznej degradacji

TAK – Patent nr 217300

Wytrzymałość na ściskanie, kPa

300

Wytrzymałość na rozciąganie, kPa

300

Reakcja na ogień

klasa E

Klasa odporności przekrycia dachowego na ogień zewnętrzny

nierozprzestrzeniające ognia (NRO), Broof (t1)