Ekologia

Stosowanie pianki TermoPiana charakteryzuje się osiąganiem wysokich efektów w oszczędności energii, co pozwala na mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Izolacje wykonane za pomocą tej technologii są bardzo stabilne i trwałe w czasie tj. czas życia produktu określany jest w jako żywotność budynku.

Przy procesie rozbiórki budynku, materiał izolacyjny może jednak być ponownie wykorzystany w takim samym lub podobnym zastosowaniu w innym budynku. Poliuretan nie jest środkiem zagrażającym zanieczyszczeniu środowiska z ekologicznego punktu widzenia.

Do korzyści środowiskowych stosowania produktu można zaliczyć: możliwość ponownego wykorzystania jako izolacja cieplna, może zostać zmielony i ponownie wykorzystany do produkcji nowych wyrobów.

Oszczędności stosowania w budownictwie TermoPiany szacuje się nawet do 30%.

Natryskowe izolacje z TermoPiany gwarantują:
  • Oszczędność energii ogrzewania budynku
  • Długą żywotność i funkcjonalność izolacji
  • Redukcję wydzielania CO2
  • Możliwość recyklingu i ponownego przetworzenia
  • Przyjazne oddziaływanie na środowisko
  • Nie niszczy warstwy ozonowej