USZCZELNIJ  I DOCIEPL

SWÓJ DACH

Z DOFINANSOWANIEM !

Logo TermoPiana do Dotacji Czyste Powietrze

USZCZELNIJ  I DOCIEPL

SWÓJ DACH

Z DOFINANSOWANIEM !

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Dlaczego warto zastosować TermoPianę:

 • zabezpiecza przed przeciekami
 • jednoczesna termoizolacja
 • bezspoinowość pokrycia
 • niższe koszty ogrzewania
 • materiał przyjazny środowsku
 • wyższy opór cieplny niż tradycyjne materiały

Nasze materiały znajdują się na Liście Zielonych Maszyn i Urządzeń (ZUM) przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Natrysk pianki pur

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Dlaczego warto zastosować TermoPianę:

 • zabezpiecza przed przeciekami
 • jednoczesna termoizolacja
 • bezspoinowość pokrycia
 • niższe koszty ogrzewania
 • materiał przyjazny środowsku
 • wyższy opór cieplny niż tradycyjne materiały

Nasze materiały znajdują się na Liście Zielonych Maszyn i Urządzeń (ZUM) przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Przykładowy koszt prac Dotacja Całkowity koszt klienta z VAT
26 000 zł 13 000 zł 15 080 zł

%

 

Przykładowy koszt prac Dotacja Całkowity koszt klienta z VAT
33 000 zł 24 750 zł 10 890 zł

%

 

Przykładowy koszt prac Dotacja Całkowity koszt klienta z VAT
40 000 zł 40 000 zł 3 200 zł

%

Wysokość poziomu

dotacji:

%

%

%

Dla kogo są dotacje?

Dla osoby będącej właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku.

Jak to działa?

Program jest podzielony na 3 poziomy dofinansowania zależne od dochodu

Część 1)

Podstawowy poziom dofinansowania dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł

Intensywność dofinansowania: 50%

Część 2)

Podwyższony poziom dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym (było 1 564 zł)
• 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (było 2 189 zł)

Intensywność dofinansowania: 75%

Część 3)

Najwyższy poziom dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym (było 900 zł)
• 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (było 1 260 zł)

Intensywność dofinansowania: 100%

Wymagania

Koszty kwalifikowane:

Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi.

Wymagania techniczne:

W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Termomodernizacja bez wymiany źródła (w przypadku gdy budynek posiada inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródła ciepła na paliwo stałe minimum 5 klasy)

Poziom podstawowy

 informacje 

Pobierz

Poziom podwyższony

 informacje 

Pobierz

Poziom najwyższy

 informacje 

Pobierz

Chcesz poznać szczegóły dotyczące materiału?