Parametry techniczne

Parametry techniczne natryskowej izolacji polimocznikowej Hydrobest

UWAGA: Parametry mogą być indywidualnie zaprojektowane w zależności od wymagań

Opis

Wymagania

Wydłużenie do zerwania

Do 1200 %

Wytrzymałość na rozciąganie

Do 40 MPa

Odporność termiczna

Od -50oC do +140oC

Odporność na ścieranie

Do 98 w skali Shore’a

Gęstość

800-1500 kg/m3

Klasyfikacja ogniowa

Klasa E, trudno zapalny

Przyczepność

Do każdego podłoża

Czas zastygania

Od 1s do kilkunastu minut

Kolor

Dowolny

Powierzchnia

Od gładkiej do szorstkiej

Wodoszczelność i hydroizolacyjność

TAK

Antystatyka

TAK

Odporność na UV

TAK

Odporność na uderzenia mechaniczne

TAK

Odporność chemiczna

Patrz: tabela odporność techniczna