Odporność chemiczna

 • Odczynnik chemiczny
 • Zmiany po 12 miesięcznym kontakcie
 • Wodorotlenek sodu 10%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Wodorotlenek sodu 20%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Wodorotlenek sodu 50%
 • Lekkie odbarwienie powierzchni, nie traci twardości
 • Wodorotlenek sodu 1% 55oC, 14 dni
 • Lekkie odbarwienie powierzchni, nie traci twardości
 • Wodorotlenek potasu 10%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Wodorotlenek potasu 20%
 • Lekkie odbarwienie powierzchni, nie traci twardości
 • Kwas octowy 10%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Amoniak 10%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Amoniak 20%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Kwas siarkowy 5%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Kwas siarkowy 10%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Kwas siarkowy 3% 50oC, 14 dni
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Kwas fosforowy 10%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Woda – temperatura pokojowa
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Woda – 82oC, 14 dni
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Roztwór soli 10% – temp. pokojowa
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Roztwór cukru 10%
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Metanol
 • Obrzęk < 48h
 • Benzyna
 • Niewielkie zmiany powierzchni, nie traci twardości
 • Olej napędowy
 • Brak widocznych uszkodzeń
 • Toluen
 • Obrzęk < 24h
 • MTBE
 • Niewielkie zmiany powierzchni
 • MTBE / benzyna 5%
 • Niewielkie zmiany powierzchni
 • Olej silnikowy
 • Niewielkie zmiany powierzchni, nie traci twardości
 • Olej hydrauliczny
 • Niewielkie zmiany powierzchni, nie traci twardości