Parametry techniczne Izolbest

Opis

Wymagania

Wygląd zewnętrzny

powłoka gładka, bez pęcherzy, kawern i obcych wtrąceń, barwy zgodnej z wzornikiem producenta

Kolor

szary, brązowy lub biały

Gęstość

1,3 g/cm3 [+/- 10%]

Wytrzymałość na rozciąganie

≥ 1,0 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu

≥ 200 %

Przyczepność do sztywnej pianki poliuretanowej przy rozciąganiu prostopadłym do powierzchni powłoki, po przechowywaniu próbek:

– w warunkach laboratoryjnych (temp. +23 °C i wilgotność względna 50%)

≥ 0,7 MPa

– temp. +70 °C i wilgotność względna 98%

≥ 0,5 MPa

– po 25 cyklach zamrażania w temp. -20 °C i odmrażania w wodzie w temp. +20 °C

≥ 0,5 MPa

Odporność na starzenie w sztucznych warunkach klimatycznych (metoda A) po napromieniowaniu 4500 ± 200 MJ/m²

– brak zmian w postaci złuszczeń, spękań, spurchleń
– zmiana barwy ≤ 3 stopień w skali szarej
– ΔE ≤ 5

Opór dyfuzyjny

≤ 45 m2·h·hPa/g