Hydroizolacja metodą natrysku TermoPianą powłoką Izolbest na dachu szedowym, Andrychów, woj. małopolskie

lut 7, 2023

Hydroizolacja dachu

Co zastosować do hydroizolacji dachu szedowego?

Końcówką lipca przed nami zostało postawione wyzwanie uszczelnienia oraz docieplenia dachu szedowego. Konieczne było również doszczelnienie wpustów dachowych. Klient zdecydował się na TermoPianę ze względu na jej właściwości obejmujące obie: termo- i hydroizolacyjne cechy naraz. Dach ze względu na swoją powierzchnię, około 2200m2, stanowił wyzwanie polegające na zabezpieczeniu wszystkich pozostałych elementów min. licznych okien. Klient wraz umowa dostał pełną dokumentację produktu. O technologii TermoPiany świadczy Krajowa Ocena Techniczna. Zawiera ona informację o jej właściwościach min.: termoizolacyjnym parametrze λ = 0,024 W/mK oraz o właściwościach przeciwwodnych produktu. Podsumowując całość prac została wykonana sprawnie i w trwały sposób dociepli i hydroizoluje dach.