Krajowa Ocena Techniczna dla TermoPiany B4500

Wykonaliśmy nowe badania TERMOPIANY B4500 w akredytowanym laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Badania potwierdziły pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w związku z czym, otrzymaliśmy w dniu 20 grudnia 2017 roku  Krajową Ocenę Techniczną.
Izolacja natryskowa TEMOPIANA B4500 oraz sposób określenia stopnia fotochemicznej degradacji sztywnej pianki poliuretanowej podlega ochronie patentowej na wynalazek nr 217300 udzielony przez  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Krajowa Ocena Techniczna jest kolejnym dokumentem potwierdzającym wyjątkowość izolacji natryskowej TERMOPIANA B4500.

Natrysk TERMOPIANY B4500 przeznaczony jest do wykonywania bezspoinowej izolacji cieplnej dachów, ścian, stropów i posadzek, ocieplania poddaszy. Pianka może być stosowana do wykonywania izolacji cieplnej w obiektach nowowznoszonych, jak i uprzednio eksploatowanych. Izolacja natryskowa TERMOPIANA B4500 stanowi jednocześnie powłokę hydroizolacyjną. Pianka TERMOPIANA B4500 nanoszona jest na izolowane powierzchnie przy zastosowaniu wysokociśnieniowych urządzeń natryskowych.