Zastosowanie pianki poliuretanowej – na fundamenty (część II)

maj 19, 2022

Dlaczego należy uszczelniać fundamenty?

Fundament jest podstawą każdego budynku, dlatego warto zadbać o uszczelnienie (hydroizolację) oraz ocieplenie podstawy swojego domu. Wykonanie tego w sposób skuteczny zagwarantuje ochronę przed wilgocią, która dostając się w strukturę budynku powoduje jego korozję (biologiczną i chemiczną), a także możliwe zawilgocenie wyższych części budynku, takich jak ściany. Nadmierna wilgoć może prowadzić również do powstania grzybów i pleśni wewnątrz pomieszczeń. Zniszczenia oraz korozję wywołane przez wilgoć może spotęgować zmrożenie ścian w okresie zimowym, doprowadzając do pęknięć w fundamentach, a także do szybszego wychładzania się budynku.

Rodzaje uszczelnienia fundamentów

Hydroizolacje fundamentów można podzielić na dwa rodzaje: izolacje poziomą oraz pionową. Izolacja pozioma odpowiada za nie przedostawanie się wilgoci z fundamentu w wyższe części domu do zewnętrznych ścian. Stanowi to ochronę przeciwwilgociową przed zjawiskiem kapilarnego podciągania wody. Izolacja pionowa chroni ściany fundamentowe przed wodami opadowymi oraz gruntowymi które bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą przedostać się w głąb podstawy budynku. Warto także pamiętać, że oprócz ochrony przeciw wodnej fundamenty należy także zabezpieczyć przed stratami cieplnymi.

Zalety izolacji fundamentów z pianki PUR

Nasza pianka – TermoPiana dzięki swojej strukturze zamkniętych komórek daje gwarancję skutecznej hydroizolacji czyli zabezpieczenia ścian fundamentowych przed przenikaniem w nie wilgoci oraz wód opadowych. Powłoka w postaci TermoPiany (przeciwwodna i przeciwwilgociowa) nasiąka maksymalnie do 2%. TermoPiana po natrysku tworzy twardą strukturę, która pewnie przyczepia się na podłoża. Warto zaznaczyć że przyczepność TermoPiany jest uniwersalna w stosunku do różnego rodzaju podłoży. Z innych zalet szczególnie korzystnych przy izolacji fundamentów warto wymienić jej wytrzymałość na ściskanie, które określone jest normą PN-EN 826:2013-07 i wynosi: nie mniej niż 300 kPa. Oprócz właściwości hydroizolacyjnych nasza pianka poliuretanowa posiada też właściwości ocieplające. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi aż: 0,024 W/mK. Gdzie W oznacza: wat, m – metr ,a K – kelwin. Na dodatek TermoPiana tworzy nową powłokę która nie posiada żadnych łączeń oraz szczelin przez które mogły powstać mostki cieplne. Stosowana podczas aplikacji metoda natryskowa pozwala na szybkie nałożenie powłoki hydro i termoizolacyjnej.

Cena izolacji fundamentów pianką PUR – TermoPianą

Cena stanowi składową wielu czynników, między innymi: miejsca przyszłych prac, aktualnego podłoża pod natrysk, wielkości powierzchni do natrysku oraz poziomu skomplikowania prac. Przy analizie kosztów tego typu inwestycji warto pamiętać, że zastosowanie nowoczesnej formuły natrysku pianką poliuretanową zamknięto-komórkową w przyszłości pozwoli na zaoszczędzeniu kosztów ogrzewania domu przy jednoczesnej gwarancji hydroizolacji budynku.