Instrukcja użycia

Stosowanie:

Farba IZOLBEST nanoszona jest na suche podłoże pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych i tłustych oraz pyłu. Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Materiał powinien być nanoszony w dwóch warstwach za pomocą:

  • Wałków malarskich
  • Pędzli
  • Natrysku hydrodynamicznego (np. malowarki Graco, Adal)

Nanoszenie drugiej warstwy powinno być wykonane prostopadle do kierunku nanoszenia warstwy poprzedniej.

 

Wykonanie aplikacji powinno odbywać się przy ustabilizowanej pogodzie. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna spaść poniżej 10 st. C. Podczas wysychania powłoka nie powinna być wystawiona na działanie deszczu lub ściekającej wody lub mrozu. Malowanie należy planować tak, aby powłoka mogła wyschnąć przez osiadaniem wieczornej rosy.

 

Materiał w dostarczonej konsystencji jest przygotowany do bezpośredniego zastosowania. Tylko w przypadku wysokich temperatur i niskiej wilgotności powietrza można go rozcieńczy wodą (maksymalnie do 5% wagi).

 

Minimalne zużycie materiału podczas malowania powinno wynosi ok. 0,6 kg/m2

 

Przechowywanie:

 

Temperatura składowania: od +5 do + 30 st. C, w miejscach chronionych przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych i gwałtownymi zmianami temperatur.

 

Środki ostrożności:

 

IZOLBEST  jest materiałem nietoksycznym. Podczas pracy szybko zasycha. Zalecane jest stosowanie
rękawic ochronnych oraz umycie rąk wodą z mydłem po wykonaniu prac.

Termopiana - nasz rodzaj Piany PUR ponownie otrzymał Atest od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Jesteśmy członkiem
Śląsk

Jesteśmy na rynku budowlanym od 1988 roku

Izolacje zbiorników, natryskowe, termiczne

Ponad 1 000 000 m² natrysków różnych systemów izolacji

Nowoczesna technologia

Nowa technologia przyjazna dla środowiska

Masz pytania? Zadzwoń

+48 32 214 45 80

Copyright © 2016 GRUPA Termopian | Polityka cookies

Designed by: